Viktiga datum
Sista dag för förslag till teman för sessioner 15 maj 2016
Detaljerat program publiceras 1 juni 2016
Anmälan till konferensen öppnar Juni 2016
Sista dag för anmälan till konferensen 7 oktober (nytt datum)
Konferens 31 oktober – 1 november 2016