Geografdagarna 2016

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kulturgeografiska institutionen
  4. Geografdagarna 2016

Geografdagarna 2016

Geografdagarna anordnas i Stockholm 31 oktober – 1 november 2016.

Konferensen är en nationell mötesplats för geografilärare på alla nivåer. 

Geografdagarna 2016 fokuserar på hur vi kan överbrygga avstånd mellan olika utbildningsnivåer, mellan skola och högre utbildning, mellan ämnet och samhället, mellan skolans styrdokument och praktiker, mellan mer tillämpad geografi och mer teoretisk geografi. Konferensens huvudtema är "Mind the Gap".

Hitta hit

Välkommen till Geografdagarna 2016!

Program

Konferensen startar 31 oktober kl. 09.00 och avslutas 1 november kl. 13.00. Därefter erbjuds en exkursion kl. 13.00–17.00.

Kontakt

Adress
Geografdagarna 2016
Institutionen för naturgeografi
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

E-postadress
geografdagarna2016@natgeo.su.se