Sista anmälningsdag
Sista anmälningsdag är 7 oktober. Antalet platser är dock begränsat varför anmälan kan komma att stänga tidigare.

Avgift
Deltagaravgiften för Geografdagarna 2016 är 700 kronor. I avgiften ingår entré till Geografdagarnas föreläsningar, sessioner och diskussioner samt fika, luncher och middag enligt program.

Avgiften för exkursionen på eftermiddagen 1 november är 200 kronor utöver deltagaravgiften för Geografdagarna 2016. Anmälan görs via anmälningsformuläret (se länk nedan).

Betalning
Deltagaravgiften samt eventuell exkursionsavgift betalas till PlusGirokonto 4 37 11-1 senast en vecka efter anmälan via anmälningsformuläret (se länk nedan). Ange Geografilärarnas Riksförening som mottagare.

Önskas faktura tillkommer en faktureringsavgift på 100 kronor per samtidig anmälan (av en eller fler deltagare). Ange fakturaadress i fältet för meddelanden till Geografdagarna 2016 sist i anmälningsformuläret (se länk nedan).

Avanmälan
Vid avanmälan före 1 oktober återbetalas hela deltagaravgiften utöver 100 kronor per deltagare. Vid avanmälan mellan 1 oktober och 15 oktober återbetalas halva deltagaravgiften och vid avanmälan efter 15 oktober sker inte någon återbetalning. Avanmälan skickas till geografdagarna2016@natgeo.su.se.

Anmälan av fler än en person
Vill du anmäla fler personer samtidigt ange följande uppgifter om var och en i fältet för meddelanden till Geografdagarna 2016 sist i anmälningsformuläret (se länk nedan): namn, anställning, arbetsplats, e-postadress samt eventuellt behov av särskild kost eller funktionshinder.

Formulär för anmälan till Geografdagarna 2016