Institutionsexkursion till Norröra.
Institutionsexkursion till Norröra.


Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet arbetar med forskning och utbildning inom geografi, kulturgeografi och samhällsplanering. Vid institutionen finns fyra forskningsprofiler: The Stockholm Urban and Regional Research Environment (SURE), Historisk geografi och landskapsstudier, Befolkningsgeografiska forskningsgruppen, och Urbana Afrika.

1929 utsågs den första professorn i geografi vid dåvarande Stockholms högskola. Kulturgeografiska institutionen har funnits sedan 1955 då det Geografiska institutet delades i en naturvetenskaplig del, naturgeografi, och en samhällsvetenskaplig-humanistisk del, kulturgeografi. 1960 blev den privata Stockholms högskola det statliga Stockholms universitet. Kulturgeografiska institutionen är en del av Samhällsvetenskapliga fakulteten inom Humanvetenskapliga området.

Idag arbetar cirka 50 personer vid institutionen. Av dessa är cirka 30 lärare och forskare och omkring 10 är doktorander. Under en termin studerar ungefär 500 studenter inom olika utbildningar vid institutionen varav 100 inom masterprogram. Varje termin studerar 20–50 utbytesstudenter vid institutionen.

Sedan 1997 finns institutionen i Geovetenskapens hus på campus Frescati på Norra Djurgården i Stockholm. 

Geovetenskapens hus. Foto: Sören Andersson, Stockholms universitet.