Kulturgeografiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kulturgeografiska institutionen
Karta puff

Hur polariserat är Sverige?

Lever vi nära människor som inte bara är lika oss själva, utan också har samma sorts livserfarenheter? Ett nytt forskningsprojekt undersöker nu hur segregationen och våra levnadsbanor påverkar varandra.

Saitong tumme

Hur är det att vara kvinna, invandrare och entreprenör på den svenska landsbygden?

Kulturgeografen Natasha Webster har intervjuat 40 kvinnor från olika delar av världen som driver företag på små orter och i städer i Sverige.

Forskaren Chris de Bont står vid ett räcke i Geohuset på Stockholms universitet

Vem får bestämma hur jordbruket ska organiseras?

Jordbrukare i Tanzania utvecklar ofta egna små, men effektiva, bevattningssystem för sin odling. Trots att de ofta fungerarar bättre än myndigheternas storskaliga projekt så värdesätts inte böndernas arbete.