Kulturgeografiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kulturgeografiska institutionen
Bild

Disputation 6 mars 2020: Lena Fält

Lena Fält framlägger sin doktorsavhandling för offentlig granskning den 6 mars 2020 kl. 10.00 i De Geersalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 14, Frescati.

Karta puff

Hur polariserat är Sverige?

Lever vi nära människor som inte bara är lika oss själva, utan också har samma sorts livserfarenheter? Ett nytt forskningsprojekt undersöker nu hur segregationen och våra levnadsbanor påverkar varandra.

Saitong tumme

Hur är det att vara kvinna, invandrare och entreprenör på den svenska landsbygden?

Kulturgeografen Natasha Webster har intervjuat 40 kvinnor från olika delar av världen som driver företag på små orter och i städer i Sverige.