Kulturgeografiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kulturgeografiska institutionen
Bild

Nytt kandidatprogram i kulturgeografi

Samhället står inför många utmaningar. Miljöfrågor och kopplingar till globala processer är centrala att förstå och analysera. På kandidatprogrammet i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, studerar du nutida och historiska processer som formar vårt samhälle och utvecklar din förmåga att analysera aktuella samhällsfrågor.

Department excursion at Norröra.

Kulturgeografiska institutionen

Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet arbetar med forskning och utbildning inom geografi, kulturgeografi och samhällsplanering.