Forskning

Kulturgeografiska institutionen har fyra forskningsprofiler:

Forskningen handlar om såväl europeiska förhållanden – särskilt svenska – som förhållanden i andra delar av världen, med betoning på Afrika söder om Sahara. Några forskare och doktorander har forskningsintressen som sträcker sig över mer än en profil. En del av forskningen genomförs i samarbete med forskare inom andra delar av universitetet och inom andra organisationer i Sverige och utomlands.

KONTAKT

The Stockholm Urban and Regional Research Environment
Lukas Smas
E-post lukas.smas@humangeo.su.se
Tfn 08-16 48 43

Historisk geografi och landskapsstudier
Lowe Börjeson
E-post lowe.borjeson@humangeo.su.se
Tfn 08-16 48 48

Anders Wästfelt
E-post anders.wastfelt@humangeo.su.se
Tfn 08-16 48 56

Befolkningsgeografiska forskningsgruppen
Bo Malmberg
E-post bo.malmberg@humangeo.su.se
Tfn 08-16 48 53

Urbana Afrika
Ilda Lindell
E-post ilda.lindell@humangeo.su.se
Tfn 08-16 48 49

Andrew Byerley
E-post andrew.byerley@humangeo.su.se
Tfn 08-16 48 65