Forskning

Kulturgeografiska institutionen har tre forskningsprofiler


The Stockholm Urban and Regional Research Environment
Fokus inom profilen är makt, genus, plats- och rumsdynamik, praktik och motpraktik kring planering, hållbar utveckling och ojämn utveckling, mobilitet och identitet.

The Stockholm Urban and Regional Research Environment (SURE)

Historisk geografi och landskapsstudier
I centrum för profilens forskning står människan och hennes förhållande till sin fysiska omgivning inklusive landskapets fysiska utformning, sociala relationer, landskapsuppfattning och resursutnyttjande.

Historisk geografi och landskapsstudier (FarmLandS)

Befolkningsgeografi, migration och GIS
Inom profilen används kvalitativ och kvantitativ metodik för att förstå hur människors livsbanor formas och för att analysera hur individuella livsbanor påverkar aggregerade utvecklingsmönster.

Befolkningsgeografi, migration och GIS

Forskarsseminarier

KONTAKT

The Stockholm Urban and Regional Research Environment
Ilda Lourenco-Lindell
E-post ilda.lindell@humangeo.su.se
Tfn 08-16 48 49

Peter Schmitt
E-post peter.schmitt@humangeo.su.se
Tfn 08-674 78 53

Historisk geografi och landskapsstudier
Lowe Börjeson
E-post lowe.borjeson@humangeo.su.se
Tfn 08-16 48 48

Anders Wästfelt
E-post anders.wastfelt@humangeo.su.se
Tfn 08-16 48 56

Befolkningsgeografi, migration och GIS
Bo Malmberg
E-post bo.malmberg@humangeo.su.se
Tfn 08-16 48 53