Utbildning

Kulturgeografi – program

Samhällsplanering – program

Geografi – program

Huvudområden

Vid Kulturgeografiska institutionen kan du läsa kurser inom tre olika huvudområden:

Du kan läsa på grundnivåavancerad nivå och forskarnivå. Du kan läsa enstaka kurser eller följa hela program. 

Sök bland alla våra utbildningar i universitetets webbkatalog

Till utbildningskatalogen

KONTAKT

Studentexpedition
Anna Andreasson
E-post: studentexpedition@humangeo.su.se
Tfn: 08-16 48 33 | Rum: X326
Studentexpedition

Studievägledare
Veronica Hohl
E-post: studievagledare@humangeo.su.se
Tfn: 08-16 48 37 | Rum: X331
Studievägledning

Fler kontaktpersoner