Utbildning

Vid Kulturgeografiska institutionen kan du läsa kurser inom tre olika huvudområden:

Du kan läsa på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Du kan läsa enstaka kurser eller följa hela program.

Kulturgeografi – program

Samhällsplanering – program

Geografi – program

Sök bland alla våra utbildningar i universitetets webbkatalog

Till utbildningskatalogen

KONTAKT

Studentexpedition
Iris Claësson
E-post: iris.claesson@humangeo.su.se
Tfn: 08-16 48 33 | Rum: X326
Studentexpedition

Studievägledare
Veronica Hohl
E-post: studievagledare@humangeo.su.se
Tfn: 08-16 48 37 | Rum: X331
Studievägledning

Fler kontaktpersoner

Mitt universitet
Biblioteket - puff
Mondo - mörkblå puff