Institutionens utbildningsprogram inom Geografisk Informationsbehandling täcker både grundläggande kurser såväl som utbildning inom våra specialiteter.
 
Vårt mål är att lära ut generell kunskap snarare än att hantera enskilda datorprogram. Exempel på nyckelord är; kartan som informationsbärare, kartdesign, rumslig problemlösning. Givetvis finns datorlab tillgängliga för övningar.

Utvecklingen inom GIB-området har idag lett till att någon distinktion mellan GIS och kartografi knappast är möjlig. Detta återspeglas i det utbildningsprogram som vi erbjuder.

Naturligtvis är våra kurser även stadda i ständig förändring vilket gör att vi tror oss kunna erbjuda en aktuell utbildning av god nationell, såväl som internationell standard.

Mer information om kurser:

Kulturgeografi
Samhällsplanering
Geografi