Geodataenheten är centrum för geografisk informationsbehandling (GIB) vid
Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.
 

GIB utgörs av såväl GIS (Geografiska Informations System) som kartografi och vi
har även ett övergripande ansvar för institutionens kurser inom dessa områden.

Vi är även värd för IDRISI Resource Center vid Stockholms universitet. 

Välkommen!
Stefan Ene 

 

Läs mer om kartografi och GIS