Ett intyg kan skrivas ut på papper eller skickas som fil. Det digitala intygets äkthet kan verifieras på universitetets webbplats su.se/intyg enligt anvisningar på intyget. Intyg kan skapas för studier vid Stockholms universitet och som ett nationellt studieintyg där studier vid flera svenska lärosäten tas med.

Betygs- och registreringsintyg på svenska och engelska från Ladok kan även utfärdas på papper av institutionens studentexpedition i rum X326. På begäran kan även andra typer av intyg utfärdas.

Mina studier kan du som är student universitetet dessutom se dina registreringar och dina prov- och kursresultat. Du kan även ange nytt telefonnummer och tillfällig adress.