Tillgodoräknande

Komplett ansökan om tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning, inklusive betygsoriginal från värduniversitetet och ”Learning Agreement” samt eventuellt ”Changes to Learning Agreement”, skickas till international@humangeo.su.se. För ansökan om tillgodoräknande används blanketten nedan.

Maximalt tillgodoräknas 30 hp efter en hel termins utbytesstudier och 60 hp efter ett helt läsår. 30 ”ECTS credits” motsvarar 30 hp.

I Ladok anges betyget TG för tillgodoräknade kurser oavsett vilket godkänt betyg som bestämts vid värduniversitetet.

Tillgodoräkning sker inom en befintlig kurs vid Kulturgeografiska institutionen, som en kurs vid ett annat universitet inom ett av institutionens huvudområden eller som en kurs vid ett annat universitet inom ett av institutionens utbildningsprogram.

Reseberättelse

Den som rest ut genom Kulturgeografiska institutionens avtal eller där Kulturgeografiska institutionen skrivit på ”Learning Agreement” ska direkt efter utbytesperiodens slut lämna en studentrapport till institutionen. Rapporten är viktig både för att institutionen ska få bättre kännedom om våra partneruniversitet och för framtida utbytesstudenter.

Använd formuläret nedan och svara gärna utförligt på frågorna. Ifylld studentrapport skickas till international@humangeo.su.se. Den student som även måste lämna en studentrapport till Internationell mobilitet vid Studentavdelningen kan skicka samma rapport till Kulturgeografiska institutionen.