Trådlöst nät finns på campus.
 

Trådlöst nät finns på i stort sett hela campus. Eduroam ger tillgång till trådlös uppkoppling också på vissa platser utanför universitetsområdet, huvudsakligen vid andra lärosäten men även på andra punkter. 

Geodatalaboratorierna i U-huset är avsedda för undervisning. Efter särskilt tillstånd kan utrustningen utnyttjas i samband med uppsatsarbeten med anknytning till geografisk informationsbehandling. Se även regler nedan.

Kopiatorer finns i Geobiblioteket, i Allhuset samt vid Frescatibiblioteket (huvudbiblioteket).

Mer information om IT för studenter vid Stockholms universitet finns på www.it.su.se/studentsupport.

Regler för användande av datorsalar (U34 och U35)

  • Endast behörig person äger rätt att använda dator-, nät- och systemresurserna i datorsalarna.
  • Som behörig anses, utöver anställda vid institution i Geovetenskapens hus, person som är registrerad som studerande vid institution i Geovetenskapens hus för innevarande termin och har skrivit på en ansvarsförbindelse för användning av Stockholms universitets dator-, nät- och systemresurser.
  • Datorsalarna i U-huset hålls öppen under terminstid måndag–torsdag 07.45–19.00 och fredag 07.45–17.00 Endast behörig person äger rätt att använda dator-, nät- och systemresurserna i Geovetenskapens hus datorsalar. Under övrig tid är det ej tillåtet att vistas i datorsalen med undantag för schemalagd undervisning. Vid schemalagd undervisning i datorsalen får endast de som skall delta i undervisningen vistas i datorsalen. Det är inte tillåtet för studerande att meddela koden till dörrlåsen till andra. Det är inte heller tillåtet att öppna för personer som ej känner koden. Behöriga personer som har glömt eller inte erhållit koden till datorsalen skall kontakta ansvarig övningslärare eller studentexpeditionen.
  • Endast sådan verksamhet som står i direkt anslutning till undervisningen är tillåten. Det är således inte tillåtet att använda utrustningen i datorsalen för privata ändamål eller för studier vid andra institutioner utan särskilt tillstånd.
  • Det är inte tillåtet att medföra eller förtära mat och dryck i datorsalen.
  • Problem och brister med utrustningen, datorvirus och varningar därom och oegentligheter i övrigt skall omgående rapporteras till ansvarig övningslärare, studentexpeditionen eller systemansvarig.