Program på grundnivå, avancerd nivå och forskarnivå

Se respektive program för information om kurser inom programmet. (Kurser som endast ges inom program inte är med i kurslistorna längre ner på sidan.)

Program: Omfattning: Examen: Start:
Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer 180 hp Kandidat Höst
Samhällsplanerarprogrammet 180 hp Kandidat Höst
Masterprogram i kulturgeografi 120 hp Master Höst
Masterprogram i samhällsplanering 120 hp Master Höst
Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring 120 hp Master Höst
Forskarutbildning i geografi med kulturgeografisk inriktning 240 hp Doktor (eller licentiat) Kan variera

 

Kurser på grundnivå

Du som vill ta en kandidatexamen inom huvudområdet kulturgeografi genom att studera fristående kurser bör först söka Kulturgeografi I – kurspaket, 30 hp, och därefter ett av kurspaketen för Kulturgeografi II anternativt två specialkurser (terminsdel A och B), Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder, 7,5 hp, och Uppsats i kulturgeografi, 7,5 hp, för att sedan söka till Kulturgeografi III, 30 hp, som innehåller examensarbete för kandidatexamen. Observera att flera av de kurser som krävs för en kandidatexamen inom huvudområdet samhällsplanering inte ges fristående varför du som vill ta en sådan examen rekommenderas att söka till Samhällsplanerarprogrammet. 

Kurs: Omfattning: Terminsdel:
Boende, segregation och flyttningar 7,5 hp Vt B
Genus och geografi 7,5 hp Vt A (ges varannat år, nästa gång vt 2021)
Geografisk informationsbehandling I 7,5 hp Ht C
Geografisk informationsbehandling II 7,5 hp Ht D
Geografiska informationssystem och kartografi 7,5 hp Ht A–B (50 %)
GIS och rumslig analys I 7,5 hp Ht D
GIS och rumslig analys II 7,5 hp Vt C
GIS och rumslig analys III 7,5 hp Vt D
Historisk landskapsgeografi 7,5 hp Vt B
Kulturgeografi I – kurspaket 30 hp Ht A–D
Kulturgeografi II – kurspaket befolkning och migration 30 hp Vt A–D
Kulturgeografi II – kurspaket landskap och miljö 30 hp Vt A–D
Kulturgeografi II – kurspaket globalisering och städer 30 hp Vt A–D (ges från och med vt 2021)
Kulturgeografi III 30 hp Ht A–D
Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv 7,5 hp Vt A
Omvärldsanalys med kulturgeografisk inriktning 30 hp Vt A–D
Planeringens utmaningar i det globala syd 7,5 hp Vt B
Plats, identitet och migration 7,5 hp Vt A (ges varannat år, nästa gång vt 2020)
Praktik inom kulturgeografi 15 hp Ht A–B, ht C–D, vt A–B och vt C–D
Praktik inom samhällsplanering 15 hp Ht A–B, ht C–D, vt A–B och vt C–D
Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder 7,5 hp Vt C
Självständigt arbete om svensk geografi 7,5 hp Ht A–B (50 %)
Svensk geografi 7,5 hp Ht C–D (50 %)
Uppdragsprojekt inom kulturgeografi 15 hp Ht A–B, ht C–D, vt A–B och vt C–D
Uppdragsprojekt inom samhällsplanering 15 hp Ht A–B, ht C–D, vt A–B och vt C–D
Uppsats i kulturgeografi 7,5 Vt D
Urban governance 7,5 hp Vt A (ges från och med vt 2021)


Kurser på avancerad nivå

Du som vill ta en masterexamen inom huvudområdet geografi, kulturgeografi eller samhällsplanering rekommenderas att söka till ett masterprogram då några av de kurser som krävs för examen inte ges fristående.

Kurs: Omfattning: Terminsdel:
Fältprojekt inom samhällsplanering 7,5 hp Vt C–D (50 %)
Globala ekonomiska processer – städer, regioner och företag i nätverk 15 hp Vt A–B
Landskapsforskning och historisk geografi 15 hp Vt C–D
Migration och social förändring – ett livsloppsperspektiv 15 hp Ht C–D
Planeringspraktiker i städer och regioner 7,5 hp Ht B
Rum och samhälle – teori och metod inom kulturgeografi 15 hp Ht A–B
Rum, stad, kultur 7,5 hp Vt B
Rumslig planering i Europa 7,5 hp Vt C–D, vartannat år (50 %)
Samhällsvetenskaplig GIS 7,5 hp Vt AB, vartannat år
Segregation, grannskapseffekter och bostadsplanering 7,5 hp Vt C–D, vartannat år (50 %)
Teoretiska perspektiv på samhällsplanering 7,5 hp Ht A
Urbanisering och livsmiljö 7,5 hp Vt A–B