Samhällsplanering handlar om att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling och innebär problemlösning, samordning, vägval och initiativ för förändring. Miljöpåverkan, åldrande befolkning, nationell och internationell migration, regional obalans, segregering och bostadsbrist är några av utmaningarna för morgondagens planerare. Planeraren identifierar och analyserar planeringsproblem, bedömer konsekvenser av beslut, föreslår lösningar, initierar och genomför projekt.

Varför? Innehåll Examen Ansökan Fakta

 

Studenter på campus.

 

Varför välja Samhällsplanerarprogrammet vid Stockholms universitet?

 • Utbildningen håller hög kvalité och leder till kandidatexamen inom huvudområdet samhällsplanering.
 • Det är dessutom möjligt att uppfylla kraven för kandidatexamen inom kulturgeografi, nationalekonomi eller statistik inom de tre studieåren.
 • Programmet ges i nära anslutning till forskningsfronten inom samhällsplanering och aktiva forskare undervisar på alla kurser.
 • Program förbereder för såväl yrkeskarriär som fortsatta studier på avancerad nivå för masterexamen.
 • Många perspektiv och teman bearbetas inom programmet liksom både kvalitativa och kvantitativa metoder.
 • Programmet erbjuder goda möjligheter att inrikta studierna genom flera terminer med valbara kurser samt möjlighet att studera vid något av våra partneruniversitet utomlands termin 4 och 5.
 • Tillämpade studier och fältstudier ingår i alla kurser första året – på termin 2 ingår en fältkurs som en del i uppsatsarbetet.
 • Examensarbetet termin 6 är en bra möjlighet till fördjupning inom något du är speciellt intresserad av.
 • Stockholms universitet är högt rankat och välfungerande.
 • Geovetenskapens hus, där huvudelen av undervisningen äger rum, och campus Frescati i stort erbjuder en god studiemiljö med bibliotek, GIS-laboratorier och platser för grupparbete och individuella studier.
 • Campus ligger i Kungliga nationalstadsparken – en grön del av huvudstaden – mindre än 10 minuter från Stockholms city.
 • Stockholmsregionen strävar efter att vara Europas mest attraktiva storstadsregion – här finns mycket som är intressant att studera som samhällsplanerare samtidigt som det är nära till alla nivåer i samhället och till en stor arbetsmarknad.

Innehåll och omfattning

Samhällsplanerarprogrammet ger en både bred och djup kunskap om planering och planeringens förutsättningar. Utbildningen, som är tvärvetenskaplig, har ett samhällsvetenskapligt-humanistiskt perspektiv, vilket betyder att sociala, ekonomiska och fysiska aspekter integreras.

Undervisningen är projektinriktad och lägger stor vikt vid att genomföra grupparbeten, rapporter och analyser. I samband med fältkurser och exkursioner studeras planering på plats.

Termin 1 och 2 läser du Samhällsplanering I och II. Termin 3 studerar du nationalekonomi eller statistik, och termin 4 och 5 kulturgeografi, nationalekonomi, statistik, arkeologi, ekonomisk historia, etnologi, geovetenskap, miljövård, sociologi eller statsvetenskap. Termin 4 och 5 finns även goda möjligheter att studera utomlands vid ett av våra partneruniversitet. Termin 6 läser du Samhällsplanering III där ett examensarbete på 15 hp ingår.

Syfte och kunskapsmål

Efter programmet har du bland annat:

 • kunskap och förståelse inom samhällsplanering och om tillämpliga metoder inom samhällsplanering,
 • förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • förmåga att identifiera, formulera och lösa problem,
 • förmåga att redogöra för och diskutera information, problem och lösningar, och
 • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla din kompetens.

Examen och arbetsmarknad

Samhällsplanerarprogrammet leder till kandidatexamen och ger möjlighet att söka vidare till ett tvåårigt masterprogram i samhällsplanering vid Stockholms universitet, eller andra masterutbildningar.

Arbetsmarknaden är bred, varierande och god. Tjänster finns såväl inom den offentliga sektorn (exempelvis kommuner, landsting, länsstyrelser, statliga verk och departement) som i privata företag (bland annat inom bygg, detaljhandel, fastighet, konsult och GIS) samt politiska partier och lobby- och intresseorganisationer.

Arbetsuppgifter för samhällsplanerare finns på alla samhällsnivåer. Vanliga uppgifter för samhällsplanerare är projektledning och utredning. Anställningar och titlar kan då vara exempelvis projektledare och utredare men det finns många fler, som planeringssekreterare, departementssekreterare, översiktsplanerare, konsult, handläggare, GIS-samordnare, infrastrukturstrateg och olika chefsanställningar som samhällsbyggnadsdirektör, trafikdirektör och sektionschef.  

Möt tidigare samhällsplanerarstudenter:

Ansökan

Du söker och anmäler dig till Samhällsplanerarprogrammet via antagning.se. Länk till utbildningens sida på antagning.se hittar du via universitets utbildningskatalog.

Aktuell sista anmälningsdag inför respektive hösttermin anges alltid på antagning.se då sista anmälningsdag ibland kan vara en annan än 15 april, till exempel beroende på att ordinarie sista anmälningsdag infaller under en helg.

Samhällsplanering är ett tvärvetenskapligt huvudområde som studerar förutsättningar för och begränsningar av hur ett framtida samhälle kan utformas.


Programfakta

Huvudlärare Anders Rickegård
Programansvarig institution Kulturgeografiska institutionen i samarbete med Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier, Nationalekonomiska institutionen, Institutionen för naturgeografi, Sociologiska institutionen, Statistiska institutionen och Statsvetenskapliga institutionen
Programnamn på svenska Samhällsplanerarprogrammet
Programnamn på engelska  Bachelor's Programme in Urban and Regional Planning
Förkortning SPP
Programkod SPLAK
Huvudområde Samhällsplanering
Undervisningsspråk Svenska
Omfattning 180 högskolepoäng
Studietakt 100 %, det vill säga heltid
Studieform campus
Studieperiod Tre läsår
Programstart Hösttermin med studiestart i slutet av augusti eller början av september
Antal studenter 60 (antas årligen, cirka)
Behörighet Utöver grundläggande behörighet krävs Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 +1a2 (Områdesbehörighet 4 eller A4)
Urval Betyg 67 %, högskoleprov 33 %
Ansökan Se utbildningskatalogen


Kontakt

Om du har frågor eller behöver mer information om ansökan, utbildningens innehåll eller praktiska detaljer om dina studier vid Stockholms universitet, tveka inte att kontakta studievägledare Veronica Hohl.