Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen behandlar samhällsplanering i syd med fokus på Afrika. För att förstå dagens situation diskuteras olika planeringsstrategier och hur dessa har påverkats av olika utvecklingsteorier. Inom ramen för detta behandlas den snabba urbaniseringen och de utmaningar den för med sig för samhällsplaneringen. Även rurala frågor såsom markägostrukturer och miljöförändringar samt kopplingar mellan stad och landsbygd tas upp.

Syfte och kunskapsmål

Efter att ha genomgått kursen ska studenten kunna redogöra för och analysera konsekvenserna av olika planeringsstrategier samt kunna diskutera de framtida utmaningarna för samhällsplaneringen.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Andrew Byerley.
Kurskod: KG3209.
Nivå: Grundnivå.
Huvudområde: Samhällsplanering.
Undervisningsspråk: Engelska.
Studietakt: Heltid.
Kursstart: Vårtermin.
Terminsperiod: B.
Samläsning med: Samhällsplanering III, 30 hp.
Behörighet: 60 hp i kulturgeografi eller samhällsplanering eller 90 hp i geografi samt 60 hp i annat ämne eller antagen till Masterprogram i kulturgeografi, Masterprogram i samhällsplanering eller Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring eller motsvarande.
Urval: Högskolepoäng (upp till 225).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här från en månad före kursstart till kursstartsveckan, men mindre schemajusteringar kan göras senare.