I kursen arbetar man med både raster- och vektodata och olika programvaror. Kursen består till stor del av ett projektarbete med tillämpning inom GIS. I tillägg till analyserna kommer även presentationen av informationen såsom visualisering, 3D-presentationer och webbpublicering av kartor att fördjupas i föreläsningar, övningar och seminarier. Frågor kring datafångst av skilda slag behandlas.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: vakant.
Kurskod: KG2204.
Nivå: Grundnivå.
Huvudområde: Kulturgeografi.
Undervisningsspråk: Engelska.
Studietakt: Heltid.
Kursstart: Hösttermin.
Terminsperiod: Kursen ges period D.
Behörighet: Geografisk informationsbehandling I, GN, 7,5 hp.
Urval: Högskolepoäng (upp till 225).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.