Olivia Puill
Under sin masteruppsats deltog Olivia Puill i ett forskningsprojekt där hon undersökte sambandet mellan lokalbefolkningens levnadssätt och den ökade växtligheten i ett ökenområde i Niger.
 


Naturvetenskap, geografi, samhällsutveckling eller ekonomisk historia? Masterprogrammet i globalisering, miljö och social förändring sträcker sig över flera ämnesområden. Programmet vänder sig till dig som vill utveckla ett tvärvetenskapligt perspektiv och kunskap för att analysera globala miljö- och samhällsfrågor. Stor vikt läggs vid att förklara strukturer och drivkrafter bakom globala miljöförändringar. Efter avslutad utbildning har studenterna djupa så väl som breda ämneskunskaper och kan dra paralleller och medla mellan olika perspektiv relaterade till globala miljöfrågor. 

Värdinstitution för programmet är Kulturgeografiska institutionen, som ger utbildningen i nära samarbete med Institutionen för naturgeografi och Ekonomisk-historiska institutionen.

Hör alumnen Olivia Puill och studenten Kyle Verboomen berätta om masterprogrammet