Översvämning
Översvämning i Italien.
 


Examensbenämning och huvudområde
Huvudområde i examen beror på specialisering inom programmet. Det finns tre möjliga huvudområden: ekonomisk historia, geografi och internationella relationer. Se sidan om examensarbete för mer information.

Ekonomisk historia
Examensbenämning, på svenska: Filosofie masterexamen.
Examensbenämning, officiell översättning till engelska: Master of Science.
Huvudområde, på svenska: Ekonomisk historia.
Huvudområde, officiell översättning till engelska: Economic History.

Geografi
Examensbenämning, på svenska: Filosofie masterexamen.
Examensbenämning, officiell översättning till engelska: Master of Science.
Huvudområde, på svenska: Geografi.
Huvudområde, officiell översättning till engelska: Geography.

Internationella relationer
Examensbenämning, på svenska: Filosofie masterexamen.
Examensbenämning, officiell översättning till engelska: Master of Science.
Huvudområde, på svenska: Internationella relationer.
Huvudområde officiell översättning till engelska: International Relations.

Examensbevis
I examensbeviset anges bland annat examensbenämning, huvudområde, ingående kurser (kursnamn, antal högskolepoäng, betyg och datum) och att kurserna ingår i masterprogrammet i globalisering, miljö och social förändring. Texten i examensbeviset är på svenska och engelska.

Examen vid Stockholms universitet, allmänna bestämmelser, ansökan om examen, examenshögtid m.m.