Trafik
Trafiksituation i Etiopien.
 


Särskild behörighet
Kandidatexamen med ett för programmet relevant huvudområde samt Engelska B, eller motsvarande.

Relevant huvudområde för kandidatexamen är ett av nedanstående (eller motsvarande):
Antropologi
Biogeovetenskap
Demografi
Ekonomisk historia
Geografi
Geovetenskap
Global utveckling
Internationella relationer
Kulturgeografi
Miljövetenskap
Samhällsplanering
Sociologi
Statsvetenskap
Urbana studier

Urval
Urval baseras på en sammanvägd bedömning av betyg på högskolekurser, betyg på examensarbetet samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen.

Ansökningstid
Invånare i EU/EES ansöker 15 mars till och med 15 april.

Ansökningsprocess
Alla ansökningar måste skickas via antagning.se. Antalet platser inom masterprogrammet är begränsat och urval sker i konkurrens. Urvalet görs av en antagningskommitté.

Programstart
Masterprogrammet startar en gång per år, varje hösttermin, och ges på helfart. Programmet startar nästa gång den 1 september 2014.

Ansökningshandlingar
Utöver de dokument som krävs enligt antagning.se behövs inga särskilda dokument laddas upp för det här masterprogrammet.

Ansökan
Se universitetets utbildningskatalog.