Kulturgeografiska institutionens tre tvååriga masterprogram ges delvis i samarbete med andra institutioner. Institutionen medverkar också i masterprogram andra institutioner har huvudansvar för. Programmens byggstenar är kurser varav vissa är obligatoriska och andra är valbara. Kurserna på våra masterprogram ges på engelska. 

Kulturgeografiska institutionens masterprogram

Masterprogram i kulturgeografi, 120 hp
Masterprogram i samhällsplanering, 120 hp
Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring, 120 hp

Masterprogram och magisterprogram med andra värdinstitutioner

Magisterprogram i demografi, 60 hp (vid Sociologiska institutionen)
Tvärvetenskapligt masterprogram i demografi, 120 hp (vid Sociologiska institutionen)
Masterprogram i kulturarvsstudier, 120 hp (vid Konstvetenskapliga institutionen)
Masterprogram i medeltidsstudier, 120 hp (vid Historiska institutionen)
Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier, 120 hp (vid Statsvetenskapliga institutionen)