Syfte och kunskapsmål

Kursen består av praktik med tydlig anknytning till samhällsplanering. Kursen ger kvalificerad kontakt med arbetslivet, kunskap om den egna utbildningens arbetsmarknad, fördjupad kunskap om och färdighet i tillämpning av metoder och teorier inom samhällsplanering samt praktisk erfarenhet av hur dessa metoder och teorier används inom företag, offentlig förvaltning och andra organisationer.

Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna: 
– redogöra för praktikplatsens mål, organisation och verksamhet samt olika professioners ställning och arbetsuppgifter, särskilt samhällsplanerares,
– reflektera över möjligheter, begränsningar, krav och värderingar som finns i arbetet på praktikplatsen och vilka val och prioriteringar som görs,
– analysera och relatera praktikplatsen och arbetsuppgifterna till perspektiv och teman inom samhällsplanering från ett akademiskt perspektiv,
– reflektera över sin framtida yrkesroll och den egna utbildningens arbetsmarknad,
– urskilja och planera sitt behov av ytterligare kunskap,
– värdera, summera och formulera samt muntligt och skriftligt kommunicera erfarenheter och konklusioner om praktik och tillämpad samhällsplanering.

Innehåll och undervisningsmetoder

Undervisningen sker i form av praktik på en arbetsplats utanför universitetet, kursintroduktion, handledning och slutseminarium.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Lowe Börjeson.
Kurskod: KG7240.
Nivå: Avancerad nivå.
Huvudområde: Samhällsplanering.
Undervisningsspråk: Engelska eller svenska.
Studietakt: Heltid.
Kursstart: Hösttermin och vårtermin.
Terminsperiod: Kursen ges både A–B och C–D.
Målgrupp: Kursen ges för studenter inom Masterprogram i samhällsplanering 120 hp.
Behörighet: 30 hp inom samhällsplanering på avancerad nivå. Engelska 6.
Urval: Kursen ges endast för studenter antagna till Masterprogram i samhällsplanering, 120 hp, vid Stockholms universitet. Inget urval sker i den gruppen.
Anmälan: Se utbildningskatalogen.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.