För att läsa program och kurser på avancerad nivå ska du ha en examen från grundnivå. Merparten av kurserna på avancerad nivå ges på engelska.

Vi erbjuder följande program som leder till masterexamen:

Utbildningar formade utifrån våra forskningsprofiler

Vid Kulturgeografiska institutionen har vi valt att utforma våra utbildningar utifrån våra forskningsprofiler som kan sammanfattas inom tre teman:

Du väljer själv om du vill utforma din utbildning med bredd och läsa kurser inom flera av dessa forskningsprofiler eller om du vill specialisera dig inom någon av dessa profiler.

Masterprogram och magisterprogram med andra värdinstitutioner

Masterprogram och magisterprogram med andra värdinstitutioner där du som student kan välja att läsa kurser i kulturgeografi och samhällsplanering: