Du väljer själv om du vill utforma din utbildning med bredd och läsa kurser inom flera av dessa forskningsprofiler eller om du vill specialisera dig inom någon av dessa profiler. Detta kan du göra genom att läsa kurser eller genom att följa något av våra tre masterprogram.

Vi erbjuder program som leder till masterexamen inom följande inriktningar:

Utbildningar formade utifrån våra forskningsprofiler

Vid Kulturgeografiska institutionen har vi valt att utforma våra utbildningar utifrån våra forskningsprofiler som kan sammanfattas inom tre teman:

Masterprogram och magisterprogram med andra värdinstitutioner

Masterprogram och magisterprogram med andra värdinstitutioner där du som student kan välja att läsa kurser i kulturgeografi och samhällsplanering: