Anmälan

Du söker och anmäler dig till utbildningar via antagning.se. Länk till utbildningens sida på antagning.se hittar du via institutionens kursbeskrivning för respektive utbildning och via universitets utbildningskatalog.

Sista anmälningsdag

  • 15 april till höstterminen
  • 15 oktober till vårterminen
  • 15 mars till sommarkurser

Aktuell sista anmälningsdag inför respektive termin anges alltid på antagning.se då sista anmälningsdag ibland kan vara en annan än den som anges här, till exempel beroende på att ordinarie sista anmälningsdag infaller under en helg. (För invånare i länder utanför EU/EES-området är den 15 januari sista ansökningsdatum för program med start hösttermin.)

Anmälan till forskarutbildning

Antagning till forskarutbildning för licentiat- och/eller doktorsexamen följer särskilda rutiner och varje ansökningstillfälle annonseras på institutionens webbplats.

Ansökningsdatum

  • 1 juni (huvudtillfälle)
  • 15 januari (extra tillfälle)

Anmälan via webben

Information om anmälan finns på Stockholms universitets centrala webbplats, i utbildningskatalogen för Stockholms universitet och på antagning.se.

Behöver jag ladda upp betyg eller dokument?

Det beror lite på. På antagning.se hittar du all information om vad du behöver ladda upp. Har du inte möjlighet att ladda upp dina dokument skickar du dem istället till:

Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund

Skicka inga originalpapper.

Behörighet och urval

Regler för behörighet och urval finns i respektive kursbeskrivning.

Antagning

Antagningen till kurser och program sker i två steg:

  1. Svara på det första antagningsbeskedet för att behålla din plats som antagen eller reserv. Anvisningar om hur du ska göra ges i ditt antagningsbesked och på antagning.se.
  2. Därefter sker ett andra urval, där du prövas i enlighet med dina önskemål i ditt svar på det första beskedet. Du behöver inte svara på detta andra antagningsbesked.

Registrering

Du som är antagen till en kurs eller ett program måste registrera dig på utbildningen. Ska du läsa på ett program ska du dessutom vara registrerad på det programmet.

Efter att du fått ditt antagningsbesked från andra urvalet kan du registrera dig på kursen. Börja med att aktivera ditt universitetskonto.

Webbregistrering

Webbregistreringen öppnar två veckor innan terminen startar och stänger några dagar före terminsstart. Börjar kursen senare än vid terminsstart kan registreringen göras senare. Information om sista registreringsdag finns på antagningsbeskedet.

Observera: Om ditt antagningsbesked har en anmärkning måste du kunna styrka den särskilda behörigheten med gymnasiebetyg, studieintyg från högskola eller motsvarande och först därefter kan du registrera dig.

Registrering på studentexpeditionen

Vill du registrera dig på en utbildning där webbregistrering inte är möjlig är du välkommen till Kulturgeografiska institutionens studentexpedition.

Registrering via e-post

Behöver du inte styrka din behörighet så kan du registrera dig genom att mejla iris.claesson@humangeo.su.se. Ange personnummer och vilken utbildning det gäller.

Terminsräkning

Kårobligatoriet togs bort den 1 juli 2010. Det innebär att institutionen inte kontrollerar betald terminsräkning. Information om studentkåren och hur man blir medlem ges av Stockholms universitets studentkår.

Mer information