Institutionen har tre publikationsserier: ”Meddelanden”, ”Kulturgeografiskt seminarium” och ”Stockholm Geographical Reports”. Tidigare fanns även ”Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Human Geography”.

Alla tryckta publikationer finns tillgängliga i universitetsbiblioteket. Många finns även digitalt (pdf) i DiVA. Skrifter kan köpas vid institutionen eller beställas via e-post iris.claesson@humangeo.su.se eller telefon 08-16 48 33, och sändas per post. Detta gäller dock inte Acta Universitatis Stockholmiensis, se denna. Moms och portokostnader tillkommer till angivet pris.