Avhandlingar

Doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser

Avhandlingar för doktorsgraden, för doktorsexamen och för den tidigare licentiatexamen samt uppsatser för licentiatexamen enligt den nuvarande ordningen finns listade. Mer information om de senaste årens doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser finns i DiVA.

De senaste doktorsavhandlingarna

Bild

Ny doktorsavhandling: Peasants and Stock Markets

Den 27 oktober, 2017, försvarade Brian Kuns framgångsrikt sin doktorsavhandling ”Peasants and Stock Markets: Pathways from Collective Farming in the Post-Soviet Grain-Belt”.

Bild

Gender and Social Practices in Migration

Den 2 december, 2016, försvarade Natasha Alexandra Webster framgångsrikt sin doktorsavhandling ”Gender and Social Practices in Migration: A case study of Thai women in rural Sweden”.

Bild

Ecosystem Services and Disservices in an Agriculture-Forest Mosaic

Den 20 maj, 2016, försvarade Tola Gemechu Ango framgångsrikt sin doktorsavhandling "Ecosystem Services and Disservices in an Agriculture-Forest Mosaic: A Study of Forest and Tree Management and Landscape Transformation in Southwestern Ethiopia”.

KONTAKT

Postadress
Stockholm universitet
Kulturgeografiska institutionen
106 91 Stockholm

Besöksadress
Geovetenskapens hus
Svante Arrhenius väg 8
Stockholm – Frescati
Tunnelbanestation: Universitetet

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
Telefax: 08-16 49 69
E-post: information@humangeo.su.se