Avhandlingar

Doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser

Avhandlingar för doktorsgraden, för doktorsexamen och för den tidigare licentiatexamen samt uppsatser för licentiatexamen enligt den nuvarande ordningen finns listade. Mer information om de senaste årens doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser finns i DiVA.

De senaste doktorsavhandlingarna

Bild

Modernisation and farmer-led irrigation development in Africa

Den 14 juni, 2018, försvarade Chris de Bont framgångsrikt sin doktorsavhandling ”Modernisation and farmer-led irrigation development in Africa: A study of state-farmer interactions in Tanzania”.

Bild

Peasants and Stock Markets

Den 27 oktober, 2017, försvarade Brian Kuns framgångsrikt sin doktorsavhandling ”Peasants and Stock Markets: Pathways from Collective Farming in the Post-Soviet Grain-Belt”.

Bild

Gender and Social Practices in Migration

Den 2 december, 2016, försvarade Natasha Alexandra Webster framgångsrikt sin doktorsavhandling ”Gender and Social Practices in Migration: A case study of Thai women in rural Sweden”.

KONTAKT

Postadress
Stockholm universitet
Kulturgeografiska institutionen
106 91 Stockholm

Besöksadress
Geovetenskapens hus
Svante Arrhenius väg 8
Stockholm – Frescati
Tunnelbanestation: Universitetet

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
Telefax: 08-16 49 69
E-post: information@humangeo.su.se