Avhandlingar

Doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser

Avhandlingar för doktorsgraden, för doktorsexamen och för den tidigare licentiatexamen samt uppsatser för licentiatexamen enligt den nuvarande ordningen finns listade. Mer information om de senaste årens doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser finns i DiVA.

De senaste doktorsavhandlingarna

Bild

Pastoralists, Mobility and Conservation

Den 10 januari, 2019, försvarade Annemiek Pas Schrijver framgångsrikt sin avhandling ”Pastoralists, Mobility and Conservation. Shifting rules of access and control of grazing resources in Kenya's northern drylands”.

Bild

Housing, poverty and the welfare state

Den 12 oktober, 2018, försvarade Ida Borg framgångsrikt sin avhandling ”Housing, poverty and the welfare state: Spatial distribution of tenure types and its effects on housing deprivation, unemployment and residualisation”.

Bild

Modernisation and farmer-led irrigation development in Africa

Den 14 juni, 2018, försvarade Chris de Bont framgångsrikt sin doktorsavhandling ”Modernisation and farmer-led irrigation development in Africa: A study of state-farmer interactions in Tanzania”.

KONTAKT

Postadress
Stockholm universitet
Kulturgeografiska institutionen
106 91 Stockholm

Besöksadress
Geovetenskapens hus
Svante Arrhenius väg 8
Stockholm – Frescati
Tunnelbanestation: Universitetet

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
Telefax: 08-16 49 69
E-post: information@humangeo.su.se