Institutionens grupp för arbetsmiljö, lika villkor och miljö (ALM) har till uppgift att bevaka miljöfrågorna vid institutionen och lämna förslag till åtgärder som kan bidra till att minska resursförbrukningen, öka användningen av miljöanpassade produkter samt arbeta för ökat medvetande om miljöfrågor hos personal och studerande.

Kontakt
Miljörepresentant vid institutionen är Anders Rickegård.