I Utblick i Sveriges televisions Aktuellt 6 mars medverkade Eva Andersson i ett inslag (cirka 33 minuter in i programmet) om svårigheten för nyanlända att hitta bostäder och den danska dellösningen med vänlighetsbostäder, mindre bostadshus som bland annat uppförs i villaträdgårdar.