Registrering

Sista dag för obligatorisk registrering för antagna är 7 januari.

Registrering görs on-line från 4 januari. Vid eventuella tekniska problem med registrering kontakta Stockholms universitets IT-support och vid andra registreringsproblem Kulturgeografiska institutionens studentexpedition via e-postadress iris.claesson@humangeo.su.se.

Kursintroduktion

Respektive kursintroduktion är en obligatorisk del av utbildningen. Alla introduktioner äger rum i Geovetenskapens hus. Exakt lokal framgår av kursens schema. Information om kursinnehåll, litteraturlista och schema finns i respektive utbildnings kursbeskrivning, följ kurslänk nedan. 

Observera att all undervisning vid Kulturgeografiska institutionen från och med vårterminen 2018 börjar hel timme. En kursintroduktion som enligt schemat börjar klockan 10.00 startar alltså prick klockan 10.00. (Till och med höstterminen 2017 tillämpade institutionen akademisk kvart så undervisningen startade då vanligen 15 minuter över hel timme, exempelvis klockan 10.15.)

* Kursen ges två gånger under terminen och varje kurstillfälle har en särskild kursintroduktion, se kursens schema.