Registrering

Sista dag för obligatorisk registrering för antagna är MÅNDAGEN DEN 21 AUGUSTI.

Registrering görs on-line från 10 augusti. Om registrering på webben inte är möjlig kan registrering istället görs genom besök på Kulturgeografiska institutionens studentexpedition i rum X326, Geovetenskapens hus. Studentexpeditionen är öppen från 21 augusti måndag – torsdag klockan 10–11 och 13–14.

Mer om registrering
Hitta till oss

Kurs- och programintroduktioner

Respektive introduktion är en obligatorisk del av utbildningen. Alla lokaler ligger i Geovetenskapens hus. För information om kursplan, litteraturlista och schema se respektive utbildnings webbsida.

Grundnivå – program

Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp 
Reservupprop: INSTÄLLT! Vi kommer inte att anta några reserver.
Programintroduktion, måndagen den 28 augusti  kl. 10.15-12.00 i De Geersalen.
Se även schema programmets första kurs: Samhällsplanering I, 30 hp.

Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys, 180 hp
Reservupprop: INSTÄLLT!
Programintroduktion, måndagen den 28 augusti  kl. 13.15-14.00 William-Olssonsalen.
Se även schema programmets första kurs: Kulturgeografi I, 30 hp.

Grundnivå – kurser

Kulturgeografi I, 30 hp
Reservupprop: INSTÄLLT!
Kursintroduktion, måndagen den 28 augusti kl. 14.15-15.00 i William-Olssonsalen.
Att läsa vid universitet, måndagen den 28 augusti kl. 15.15 -16.00 i William-Olssonsalen.
Se vidare i kursens schema.

Landskap och miljö, GN, 7,5 hp
Kursintroduktion, torsdagen den 28 september  kl. 09.15-10.00 i William-Olssonsalen.
Se vidare i kursens schema.

Geografiska informationssystem och kartografi, 7,5 hp
Kursintroduktion, tisdagen den 31 oktober kl. 10.15-12.00 i  De Geersalen.
Se vidare i kursens schema.

Urbangeografi och samhällsplanering, 7,5 hp
Kursintroduktion, torsdagen den 30 november kl. 10.15-12.00 i William-Olssonsalen.
Se vidare i kursens schema.

Geografisk informationsbehandling I, 7,5 hp
Kursintroduktion, tisdagen den 31 oktober kl. 13.15-15.00 i Y23.
Se vidare i kursens schema.

Geografisk informationsbehandling II, 7,5 hp
Kursintroduktion,  torsdagen den 30 november kl 13:15-14:00 i Y21.
Se vidare i kursens schema.

Svensk geografi, 7,5 hp, och Självständigt arbete i svensk geografi, 7,5 hp
Kursintroduktion, onsdagen den 30 augusti kl. 16.15-17.00 i William-Olssonsalen.
Se vidare i schema för Svensk geografi, 7,5 hp, och Självständigt arbete i svensk geografi, 7,5 hp.

Kulturgeografi III, 30 hp
Kursintroduktion, tisdagen den 29 augusti kl. 09.00 i Nordenskiöldsalen.
Se vidare i kursen schema.

Praktik inom kulturgeografi, 15 hp, och Praktik inom samhällsplanering, 15 hp
Kursintroduktion, onsdagen den 23 augusti kl. 13.15-14.00 i U26.
Information om kurs terminsdel C–D ges senare.

Uppdragsprojekt inom kulturgeografi, 15 hp och Uppdragsprojekt inom samhällsplanering, 15 hp
Kursintroduktion, onsdagen den 23 augusti kl 14.15-15.00 i U26.
Information om kurs terminsdel C-D ges senare.

 

Avancerad nivå – program

Masterprogram i kulturgeografi (MHG)
Masterprogram i samhällsplanering (MURP)
Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring (MGLOB)

Gemensam introduktion, måndagen den 28 augusti kl. 10.15-11.00 i William-Olssonsalen.
Egen introduktion MHG, tisdagen den 29 augusti kl. 09.15-10.00 i Y21.
Egen introduktion MURP, måndagen den 28 augusti kl. 11.15-12.00 i Y21.
Egen introduktion MGLOB, måndagen den 29 augusti kl. 11.15-12.00 i Y22.
Se även schema för respektive programs första kurs: Rum och samhälle – teori och metod inom kulturgeografi, 15 hp (MHG), Teoretiska perspektiv på samhällsplanering, 7,5 hp (MURP) och Globalisering, miljö och social förändring, 15 hp (MGLOB).

Avancerad nivå – kurser

Rum och samhälle - teori och metod inom kulturgeografi, 15 hp
Kursintroduktion, tisdagen den 29 augusti kl. 10.15-12.00 i Y21
Se vidare i kursens schema.

Teoretiska perspektiv på samhällsplanering, 7,5 hp
Kursintroduktion, tisdagen den 29 augusti kl. 13.15-15.00  i Y11.
Se vidare i kursens schema.

Planeringspraktiker i städer och regioner, 7,5 hp
Kursintrodukiton, torsdagen den 28 september kl. 10.15-12.00 i Y21.
Se vidare i kursens schema.

Avancerad metod i kulturgeografi och samhällsplanering, 15 hp
Kursintroduktion, tisdagen den 31 oktober kl. 10.15-12.00 i Y11.
Se vidare i kursens schema.

Migration och social förändring - ett livsloppsperspektiv, 15 hp
Kursintroduktion, tisdagen den 31 oktober kl 10.15-12.00 i Y22.
Se vidare i kursens schema.