Sebastian Björk har vunnit Svensk Demografisk Förenings uppsatstävling 2019 med ”Etnisk och socioekonomisk segregation i Stockholm”. Uppsatsen skrevs vårterminen 2018 som examensarbete för kandidatexamen i samhällsplanering inom kursen Samhällsplanering III, 30 hp, på Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp. Handledare var Karen Haandrikman, Kulturgeografiska institutionen.

Juryns motivering: "Uppsatsen mäter och dokumenterar hur Stockholm som stad är geografiskt segregerad. Ämnet är mycket relevant och resultaten är ett bidrag både till akademisk forskning och svensk samhällsdebatt. Resultaten visar tydligt på att Stockholm är en mycket segregerad stad och hur segregationen är fördelad geografiskt i staden. Den nya metod som appliceras i uppsatsen är ett kraftfullt analysverktyg för att mäta segregation och används av författaren på ett mycket kompetent sätt. Uppsatsen är välskriven och tydlig. Vi i juryn var extra imponerade av att den vinnande C-uppsatsen väl kunde mäta sig kvalitetsmässigt, liksom i egenskap av att vara ett viktigt forskningsbidrag, i relation till uppsatserna på den högre akademiska Masters-nivån.”

Juryn bestod av Anders Brändström, professor, Umeå universitet, Annika Elwert, fil.dr, Lunds universitet, och Martin Kolk, docent, Stockholms universitet.