I artikeln “Gig-ekonomins baksida utreds i nytt projekt” i Formas webbtidning Extrakt intervjuas Natasha Webster, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Intervjun bygger på forskningsprojektet "Forskningsprojektet Integration levererad? Invandrares erfarenheter i den växande svenska gig-ekonomin" finasierat av Formas.