Peter Schmitt, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, har valts till ledamot av den tyska akademin ”Die Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL), Leibniz-Forum für Raumwissenschaften” (”Academy for Spatial Research and Planning (ARL) – Leibniz-Forum for Spatial Sciences”). 

Akademin grundades 1946 och är ett forum och kompetenscenter för hållbar rumslig utveckling. Tanken är att det multidisciplinära nätverket av experter från både akademi och praktik inom samhällsplanering ska generera och sprida ny och tillämpad kunskap om samhälleliga och rumsliga utmaningar som kräver en holistisk, sektorsövergripande ansats. ARL består för närvarande av 200 av akademin valda ledamöter, 685 andra experter och över 200 aktiva i Young Professionals Forum.