Stiftelsen Fredrik Bachmans Minnesfond har anslagit medel till projektet "Vägnätet utanför den formella kartan: En pilotstudie för att utvärdera metoder för att fånga ”desire lines”". Forskare är Ulf Jansson och Andrew Byerley, Kulturgeografiska institutionen.