Stockholms universitet är samarbetspartner i forskningsprojektet ”Justification for agreement-based approaches in Nordic spatial planning: towards situational direct democracy?” (JUSTDE), finansierat av Finlands Akademi. Det är ett fyrårigt projekt som leds av Pia Bäcklund vid Helsingfors universitet. Från Stockholms universitet deltar Lukas Smas vid Kulturgeografiska institutionen