Onyanta Adama-Ajonye, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, har fått ett treårigt forskningsanslag från forskningsrådet Formas för projektet ”Infrastrukturens roll i tillhandahållandet av service i städer: insikter från kommunal avfallshantering i afrikanska städer”.