Stockholms universitet har fått ett forskningsanslag från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) för projektet ”Att skiljas på äldre dar: Orsaker till och konsekvenser av skilsmässa sent i livet”. Projektledare är Linda Kridahl, Sociologiska institutionen. Från Kulturgeografiska institutionen deltar Marianne Abramsson.