Kapitlet ”Shifts in agricultural praxis: farm modernisation and global integration” är skrivet av Anders Wästfelt, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Kapitlet är publicerat i "Routledge Handbook of Landscape and Food" med Joshua Zeunert och Tim Waterman som redaktörer. Boken är utgiven av Routledge.