Kapitlet "Internal and international migration dynamics in China" är skrivet av Qian Zhang, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, och Xiaoyi Wang, Institute of Sociology, Chinese Academy of Social Sciences. Texten ingår i "Handbook of Migration and Globalisation" redigerad av Anna Triandafyllidou och publiserad av Edward Elgar.