"Ett samtal om levande bilder i stadens rum" är en del av projektet "Smart Kreativ Stad". Filmen "synliggör behov och önskningar, utmaningar och möjligheter för film och rörlig bild i stadsrummet". En av de medverkande är Thomas Borén, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.