"Samhällsplaneringens teori och praktik" ger en introduktion till planeringens utmaningar och planerarens verktyg. Redaktör är Gunnel Forsberg, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Förlag är Liber. 

Boken är indelad i kapitlen Planeringens arbetsfält och verktygslåda, Planering för en hållbar och rättvis framtid, Verklighet och visioner, Stadslandskapets planering, Landsbygdslandskapets planering, Regional planeringsstrategier, Planering av infrastruktur och försörjningssystem samt Nordisk och europeisk utblick. Totalt innehåller boken 36 texter – följande är skrivna av medarbetare vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet:

 • Samhällsplaneringens förutsättningar och villkor: Områden, nivåer, gränser (Gunnel Forsberg)
 • Ett tidsrumsligt perspektiv på samhället (Bo Lenntorp)
 • Befolkningsprognoser och lokala förändringar (Bo Malmberg)
 • Samhällsplaneringens nyckelverktyg och arbetsformer (Lennart Tonell)
 • Samhällsplaneringens praktik genom fältarbete (Urban Nordin, Klas Ramberg och Anders Rickegård)
 • Verkligheten bakom modellerna (Lennart Tonell)
 • Strategisk planering som svar på ökad konkurrens (Ida Andersson och Thomas Borén)
 • Oroligheter och upplopp i utsatta stadsdelar (Ilda Lindell, Anthony Ince och Thomas Borén)
 • Kreativa processer i stadsutveckling – konst och planering i samverkan (Thomas Borén och Craig Young)
 • Människans spår i landskapet (Johan Berg)
 • Kulturarv och landsbygdens omvandling (Maja Lagerqvist)
 • Skärgården i en växande storstad – långt borta och nära (Urban Nordin)
 • Ärrbildningar i landskapet (Anna Storm)
 • Former för regional planering (Lukas Smas)
 • Planeringssystem i Norden – likheter och skillnader (Lukas Smas och Peter Schmitt)
 • Det europeiska perspektivet: Spatial planering (Peter Schmitt och Lukas Smas)

Några av texterna är bearbetningar av texter som tidigare publicerats i boken "Planeringens utmaningar och tillämpningar", som utkom första gången 2005, också den med Gunnel Forsberg som redaktör. Boken vänder sig i första hand till studenter i början av sin utbildning till planerare.