”Rural women entrepreneurs need better support” är skriven av Karen Haandrikman och Natasha Webster, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Texten är publicerad av Sveriges lantbruksuniversitet på Kunskaper för landsbygder.