“Who moves to whom? Gender differences in the distance moved to a shared residence” är skriven av Maria Brandén, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, och Karen Haandrikman, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i European Journal of Population.