“Towards a global history of agricultural systems” är skriven av Mats Widgren, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Past Global Changes Magazine.