”Thai women entrepreneurs in Sweden: Critical perspectives on migrant small businesses” är skriven av Natasha Alexandra Webster och Karen Haandrikman, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Women's Studies International Forum.