”Spatial Planning in Sweden: key notions, trajectories and challenges” är skriven av Peter Schmitt och Lukas Smas, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Farinós Dasí, J. (red) "Territory and States. Essentials for the Coordination of Spatial Planning Policies in the XXIst Century" utgiven av Tirant humanidades.