”Spatial, Financial and Ideological Trajectories of Public Housing in Malmö, Sweden” är skriven av Jennie Gustafsson, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Housing, Theory and Society.