”Research ethics with vulnerable groups: ethics in practice and procedure” är skriven av Charishma Ratnam, School of Social Sciences, Monash University, och Danielle Drozdzewski, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Gender, Place & Culture.