”(Re)visiting the neighbourhood” är skriven av Danielle Drozdzewski och Natasha Webster, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Geography Compass.