”Migrant women entrepreneurs and emotional encounters in policy fields” är skriven av Natasha Webster, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Emotion, Space and Society.