”Knowledge and place-based development – towards networks of deep learning” är skriven av Thomas Borén och Peter Schmitt, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i European Planning Studies.